menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Pakhus 48
Sundkaj 153, 1.tv.
2150 Nordhavn

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

BOSTEDET HADSUND

Byggeriet er anlagt i 7 enheder (fire boliggrupper samt en servicebygning og to mindre personalebygninger), der tilpasser sig terrænets topografi. Arkitekturen tager udgangspunkt i en nyfortolkning af områdets egnstypiske længegårde med pandeplade saddeltag og i hvid puds. Boliggrupperne er opbygget med en indre “gårdsplads” – atriumgård, der udgør et sikkert, trygt og overskueligt uderum for beboerne. Imellem boliggrupperne og øvrige bygninger løber engsområdets naturlige bevoksning, og bebyggelsens stier gør det muligt for beboerne at bevæge sig i landskabet og benytte de fælles aktivitetselementer og opholdsterrasser. Bostedet repræsenterer en socialpsykiatrisk boform for voksne sindslindende.
Byggeriet er DGNB Certificeret.

1. præmie i konkurrence. Opførelsesår 2017
Omfang: 3.870 m²
Bygherre: Region Nordjylland
Ingeniør: Sloth-Møller A/S
Landskab: Wega Landskab
Totalentreprenør: TL Byg A/S

Copyright © 2022 | All rights reserved