menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Badstuestræde 17, 1
1209 København K

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

REJSEGILDE GODSBANEKOLLEGIET AARHUS

Der er netop fejret rejsegilde på det nye Godsbanekollegie med 360 kollegieværelser og ungdomsboliger på det gamle godsbaneareal. Direktør Per Juulsen fra Kollegiekontoret glæder sig til igen at kunne tiltrække internationale studerende til ungdomsmiljøet efter corona, og bestyrelsesformand Dan Christensen fra AAB Aarhus fremhævede i sin tale, at det nye byggeri ikke kun er for nutiden, men at det skal stå i mange år ind i fremtiden.

Godsbanekollegiet indgår i Aarhus K, hvor kreativitet og kultur - deraf K’et - er en del af stemningen.

Byggeriet opføres efter totalentreprisekonkurrence i 2017 - et samarbejde imellem Dansk Boligbyg, Kjaer & Richter, Søren Jensen rådgivende ingeniører og Opland landskabsarkitekter.

AVENY T - REJSEGILDE

Rejsegildet på det nye væksthus til Aveny T blev fejret med taler af blandt andre borgmester Simon Aggersen og teaterdirektør Jon Stephensen.

Det nye væksthus er med til at skabe åbne og anderledes rammer for ny og ung scenekunst.

Da byggeriet indgår i en særlig byhistorisk kontekst, er der arbejdet på at opnå det rette facadeudtryk, hvor huset både vil indpasse sig respektfuldt i omgivelserne og samtidigt bidrage med nye kvaliteter.

Projektet er støttet af A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål.

NYE SKOLE – GROBUND FOR FÆLLESSKABER

Vores vinderprojekt, Grobund, bliver fremtidens lærings- og aktivitetsbyggeri i den grønne og bæredygtige bydel, Nye .

Byggeriet er på 14.000 m² og indeholder lærings- og kulturfaciliteter samt idrætshal og boldbaner. Projektet er udarbejdet af Kjaer & Richter i samarbejde med C.C Contractor, Christensen & Co. Arkitekter, AFRY og LYTT og skal stå færdigt i 2024.

Vi glæder os til at komme i gang med opgaven og videreudvikle projektet i samarbejde med Aarhus Kommune.

LÆS MERE

AVENY T - NU ER BYGGERIET IGANG

26. april tog Borgmester Simon Aggersen, teaterdirektør Jon Stephensen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Nikolaj Bøgh første spadestik til Aveny T’s nye tilbygning på Frederiksberg.

Den nye nationalscene for unge er udformet som et ”Væksthus” til Aveny T, og er udformet med respekt for områdets særlige kulturhistoriske stemning.

Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med Tranberg Arkitekter, Oluf Jørgensen og 1:1 Landskab som underrådgivere og er støttet af A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål.

LÆS MERE

LÆRINGSRUMLIGE TRANSFORMATIONER

Læringsbyggeri og udvikling af læringsmiljøer er et af Kjaer & Richter’s kerneområder. Det felt styrkers ved deltagelse i et forskningsprojekt: ”Læringsrumlige transformationer”. Et samfinansieret ph.d. projekt med ph.d. Gertie Kolding, Roskilde Universitet og Arkitektskolen i Aarhus. Ph.d. projektet skal i tre år undersøge;

- Hvilken betydning har det arkitektoniske greb og design af læringsrum for underviserens pædagogiske mulighedsrum?
- Hvilken indvirkning har læringsrummets fysiske rammer for læringen, den oplevede læringskultur og den faglige identitetsskabelse?

Feltarbejde foretages på RUC og AAA. De betydningssammenhænge omkring de fysiske rammer samt den oplevede pædagogik og læringskulturen, vil blive perspektiveret gennem Kjaer & Richters arkitektfaglige viden på området samt tegnestuens mange læringsbyggerier.

PHD GERTHIE KOLDING

JULEN 2020

Alle vores samarbejdspartnere nye som gamle sendes de bedste ønsker for julen og det nye år. Vi ser frem til mange nye og spændende projekter samt gode samarbejder i 2021.
Receptionen holder lukket imellem jul og nytår.