menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Badstuestræde 17, 1
1209 København K

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

VI HAR VUNDET TIETGENSKOLEN

Bygherren havde høje ambitioner for det nye Tietgen uddannelsesbyggeri i Odense, som et åbent og fremtidsrettet læringsmiljø med en stærk bæredygtighedsprofil og stærke arkitektoniske kvaliteter. Nu kan vi offentliggøre, at Kjaer & Richter har vundet konkurrencen om Tietgenskolen. Den nye skole skal rumme erhvervsuddannelser indenfor Tietgen Business som bl.a. EUD og EUX. De 8.500 m² skal DGNB guld certificeres, og vi ser frem til at komme i gang med projektet og samarbejdet. Fra dommerbetænkningen: ”Forslagets hovedgreb er overbevisende skulpturelt velkomponeret, med et klart samspil mellem landskabsarkitektur og bygningsarkitektur. Landskabeligt og bygningsmæssigt anvendes interessante kreative løsninger på en lang række tekniske forhold. Der er god oplevelsesrigdom og indlevelse i det stedslige, med et skarpt blik for det ønskede liv på og omkring bygningen.” Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med Tietgenskolen, C.C. Contractor, SWECO og DETBLÅ.

KONKURRENCE VUNDET

Byggeriet af 81 almene boliger for DjursBo som ligger på Strandvejen i Ebeltoft, går i jorden til efteråret. Bebyggelsen får en unik placering på kanten af den historiske bymidte, ved havnefronten og et rekreativt landskabsområde. Derfor er de nye boliger nænsomt indplaceret i boligenklaver, på tværs af grunden. Ved at forskyde de enkelte bygningsvolumener sikres en variation i udtrykket, samt at alle får havudsigt, gode solforhold fra private udeophold og uden indkig fra nabolejligheder. Boligenklaverne er skulpturelle, hvide bygningsvolumener placeret i en grøn strandeng, med inspiration i klassiske modernistiske maritime bebyggelser, og med et slægtsskab til Glasmuseets hvide volumener. Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med DjursBO, Færch & Co og Brix & Kamp.

REJSEGILDE PÅ MIDTJYLLANDS NYE HOSPITALSAPOTEK OG VASKERIBYGNING

Torsdag d.21.4 var der rejsegilde på Region Midtjyllands nye Hospitalsapotek og vaskeribygning. Det blev fejret med taler af regionsrådsformanden Anders Kühnau, der roste byggeriet for at skabe effektive arbejdsgange og etablerer bedre arbejdsforhold. Herefter talte Hoffmanns regionsformand, apotekets leder og ikke mindst chefen for MidtVask - Pernille Lundvang. Som optakt til sin tale spillede hun Queens legendariske ”A Kind of Magic”. Efter jubelen havde fortaget sig, understregede Pernille Lundvang at MidtVask glæder sig til at komme ind i de nye inspirerende rammer, med plads til vilje og vildskab. Byggeriet er på 16.900 m² og forventes at være i fuld drift i 2024. Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med Hoffmann, Nordic Office of Architecture, Vita ingeniører og Spangenberg & Madsen

REJSEGILDE NORDØST AMAGER SKOLE "NØAS"

Fredag d. 1. april blev en festlig dag, hvor vi fejrede rejsegildet på NØAS og skolens elever indledte og afsluttede festlighederne med sang. Talerækken var tæt pakket med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Kultur-og fritidsborgmester Mia Nyegaard, Børne- og Ungdomsborgmester Jacob Næsager og slutteligt Direktør i NCC, Palle Bjerre Rasmussen, der takkede for samarbejdet. Den nye 3-sporede folkeskole med EAT, KKFO og idrætshal ligger med udsigt til Kløvermarken på Amager og bliver et fælles omdrejningspunkt for både læring og fritidsaktiviteter i lokalområdet. Byggeriet bliver opført på baggrund af 1. præmie i totalentreprisekonkurrence 2019 og skal stå færdigt i 2023.
Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med Christensen & Co, bygherre Københavns Kommune, totalentreprenør NCC, Lyngkilde og 1:1 Landskab. Omfang 11.500 m²

EN GRØN VISION I GJELLERUP

Vi har udviklet en grøn vision, til et boligbyggeri i Herning, for Christina Hembo og MJT Rådgivning. Her skal beboerne bo med nærhed til naturen, og uderummet skal bidrage til biodiversitet i både flora og fauna. Bebyggelsen får optimale rammer for socialt liv og fællesskaber med fælleshus, værksteder og væksthus til dyrkning af frugt og grønt. Affald skal sorteres, genbruges og komposteres, ligesom regnvand og spildevand skal anvendes til vanding. En grøn vision med tilgængelighed og et blandet boligudbud, der giver plads for beboernes skiftende behov i alle aldre.
De 36 boliger udføres af sunde og cradle to cradle byggematerialer bl.a. facader i organiske materialer, som varmebehandlet træ med lav vedligehold. Bebyggelsen skal opføres der, hvor den tidligere Gjellerupskole lå og bliver integreret del af det eksisterende af villaområde.

VI HAR VUNDET "UNIVERSET"

Konkurrencen om det nye Børne- & Ungeunivers på Stigsborg Havnefront, med fokus på bæredygtige og betydningsfulde fællesskaber! Det kommende Børne- og Ungeunivers består af en firesporet skole med 1.000 elever og tilhørende DUS/SFO, samt et nyt dagtilbud med både vuggestue og børnehave for 160 børn. Derudover skal ’Universet’ fungere som bydelshus med folkekøkken samt idræts-, værksteds- og science faciliteter, der skal bidrage til at styrke lokalmiljøet omkring skolen. ’Universet’ er udformet med en åben og inviterende stueetage, der binder Skolepladsen, Stigsborg Bypark og Stigsborg Havnefront sammen. Indenfor er husets fællesfaciliteter og samlingsområder placeret omkring et atrium, der også skaber den vertikale forbindelse mellem alle årgangene i skolen.

I den videre proces med Børne- og Ungeuniverset arbejdes der med første spadestik primo 2023 og ibrugtagning og indflytning ultimo 2024.