menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Badstuestræde 17, 1
1209 København K

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

VI HAR VUNDET STÆREKASSEN

Kjaer & Richter har sammen med Søren Jensen Rådgivende Ingeniør og Riis Akustik ApS vundet opgaven med at omdanne Stærekassen ved Det Kongelige Teater til et Børneunivers – Børneuniverset skal være en enestående destination for børn og familier, hvor børn gennem leg og læring bliver introduceret til de klassiske kunstarter som teater, musik og dans. Opgaven skal løses i samarbejde med Torden og Lynild, NoParking og Rørbæk og Møller som i fællesskab står for idé og design af det indhold som skal gøre Stærekassen til et magisk Børneunivers. Det bliver vores opgave at løse alle bygnings- mæssige tiltag for at imødekomme bygningens nye funktion som Børneunivers Opgaven udføres med Det Kongelige Teater som bygherre og realiseres med støtte fra Realdania.

VI HAR VUNDET UDBYGNINGEN AF HORNSLET SKOLE!

I et samarbejde med Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, VEGA landskab, Ekolab og Allermann Rådgivning har vi vundet totalrådgiverkonkurrencen om en ny udskoling i Hornslet med plads til 6. - 9. klasse med 5 spor samt tilhørende multisal for fritidsbrugere og ungdomsklub. Projektets idémæssige afsæt er en hyldest til de selvgroede fællesskaber og en bæredygtig verden båret af nysgerrighed og initiativrigdom. Udbygningen af Hornslet Skole rummer alle de elementer en topmoderne og fremtidsrettet læringsbygning skal indeholde. Bygherre har sat ambitiøse grønne mål for CO2 aftryk og oplevet bæredygtighed og de pædagogiske visioner har fokus på inkluderende og motiverende lærings- og ungemiljøer. Skolen skal samtidig fungere i tæt sammenhæng med Hornslet hallerne og har dermed potentiale til at blive byens nye samlingssted.

VI HAR VUNDET TIETGENSKOLEN

Bygherren havde høje ambitioner for det nye Tietgen uddannelsesbyggeri i Odense, som et åbent og fremtidsrettet læringsmiljø med en stærk bæredygtighedsprofil og stærke arkitektoniske kvaliteter. Nu kan vi offentliggøre, at Kjaer & Richter har vundet konkurrencen om Tietgenskolen. Den nye skole skal rumme erhvervsuddannelser indenfor Tietgen Business som bl.a. EUD og EUX. De 8.500 m² skal DGNB guld certificeres, og vi ser frem til at komme i gang med projektet og samarbejdet. Fra dommerbetænkningen: ”Forslagets hovedgreb er overbevisende skulpturelt velkomponeret, med et klart samspil mellem landskabsarkitektur og bygningsarkitektur. Landskabeligt og bygningsmæssigt anvendes interessante kreative løsninger på en lang række tekniske forhold. Der er god oplevelsesrigdom og indlevelse i det stedslige, med et skarpt blik for det ønskede liv på og omkring bygningen.” Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med Tietgenskolen, C.C. Contractor, SWECO og DETBLÅ.

KONKURRENCE VUNDET

Byggeriet af 81 almene boliger for DjursBo som ligger på Strandvejen i Ebeltoft, går i jorden til efteråret. Bebyggelsen får en unik placering på kanten af den historiske bymidte, ved havnefronten og et rekreativt landskabsområde. Derfor er de nye boliger nænsomt indplaceret i boligenklaver, på tværs af grunden. Ved at forskyde de enkelte bygningsvolumener sikres en variation i udtrykket, samt at alle får havudsigt, gode solforhold fra private udeophold og uden indkig fra nabolejligheder. Boligenklaverne er skulpturelle, hvide bygningsvolumener placeret i en grøn strandeng, med inspiration i klassiske modernistiske maritime bebyggelser, og med et slægtsskab til Glasmuseets hvide volumener. Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med DjursBO, Færch & Co og Brix & Kamp.

REJSEGILDE PÅ MIDTJYLLANDS NYE HOSPITALSAPOTEK OG VASKERIBYGNING

Torsdag d.21.4 var der rejsegilde på Region Midtjyllands nye Hospitalsapotek og vaskeribygning. Det blev fejret med taler af regionsrådsformanden Anders Kühnau, der roste byggeriet for at skabe effektive arbejdsgange og etablerer bedre arbejdsforhold. Herefter talte Hoffmanns regionsformand, apotekets leder og ikke mindst chefen for MidtVask - Pernille Lundvang. Som optakt til sin tale spillede hun Queens legendariske ”A Kind of Magic”. Efter jubelen havde fortaget sig, understregede Pernille Lundvang at MidtVask glæder sig til at komme ind i de nye inspirerende rammer, med plads til vilje og vildskab. Byggeriet er på 16.900 m² og forventes at være i fuld drift i 2024. Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med Hoffmann, Nordic Office of Architecture, Vita ingeniører og Spangenberg & Madsen

REJSEGILDE NORDØST AMAGER SKOLE "NØAS"

Fredag d. 1. april blev en festlig dag, hvor vi fejrede rejsegildet på NØAS og skolens elever indledte og afsluttede festlighederne med sang. Talerækken var tæt pakket med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Kultur-og fritidsborgmester Mia Nyegaard, Børne- og Ungdomsborgmester Jacob Næsager og slutteligt Direktør i NCC, Palle Bjerre Rasmussen, der takkede for samarbejdet. Den nye 3-sporede folkeskole med EAT, KKFO og idrætshal ligger med udsigt til Kløvermarken på Amager og bliver et fælles omdrejningspunkt for både læring og fritidsaktiviteter i lokalområdet. Byggeriet bliver opført på baggrund af 1. præmie i totalentreprisekonkurrence 2019 og skal stå færdigt i 2023.
Projektet er tegnet af Kjaer & Richter i samarbejde med Christensen & Co, bygherre Københavns Kommune, totalentreprenør NCC, Lyngkilde og 1:1 Landskab. Omfang 11.500 m²