menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Pakhus 48
Sundkaj 153, 1.tv.
2150 Nordhavn

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

AALBORGHUS SLOT

Aalborghus var oprindeligt opført som en kongelig bolig, opført under Chr. III, senere blev bygningsanlægget indrettet til lensmands- og amtmandsresidens. Af det oprindelige anlæg, opført i 1540’erne og omgivet af voldanlæg og voldgrave, står kun dele af østfløjen og nordfacaden af nordfløjen tilbage. Det borglignende anlæg blev ombygget i 1633, i 1750’erne blev sydfløjen opført, vestfløjen blev nedrevet i 1800-tallet, og kun kasematterne og vestre voldmur står tilbage. Ved ombygningsarbejder i 1900-tallet er interiørerne ændret, og bl.a. er der indrettet amtsrådssal.

Tidsramme: Løbende istandsættelse
Omfang: Ombygning, restaurering
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen 

Copyright © 2022 | All rights reserved