menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Badstuestræde 17, 1
1209 København K

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

AALBORG UNIVERSITET - BYGGERI OG ANLÆG

Instituttet for Byggeri & Anlæg placeres ved Universitetsindgangen mod øst. Bygningen åbner sig mod bybåndet og eksponerer det liv, som udspiller sig i projekthaller, forsknings- og studiefaciliteter og inviterer indenfor. Intentionerne er at etablere et dynamisk, attraktivt byrum. Byggeriet er i sin arkitektoniske helhed disponeret som en samlet bygningskrop, hvor bygningens forskellige funktioner viser sig ved forskydninger, fremskydninger og tilbagetrækninger i facaderne. Forskydningerne i facaden er med til at nedbryde bygningens skala. Bygningen er indrettet således, at spontane møder kan opstå på kryds og tværs i forbindelse med det daglige flow i bygningen. Her er givet plads til for de uplanlagte møder, hvor nye samarbejdsformer og nye vinkler kan genereres på opgaver både internt i forskningsdelen, samt i undervisningsområderne placeret mod øst. Samtidig er selve bygningen udformet således, at den kan bruges som laboratorie til at foretage forskellige målinger på, herunder klimalab og taglab.

Opførelsesår: Opført 2018
Bruttoareal: 8.500 m2
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Ingeniør: Rambøll
Landskabsarkitekt: Møller og Grønborg

Copyright © 2022 | All rights reserved