menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Pakhus 48
Sundkaj 153, 1.tv.
2150 Nordhavn

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

AALBORG UNIVERSITET - HUMANIORA

Det humanistiske fakultet beliggende på campus Aalborg er udformet med udgangspunkt i det overordnede arkitekturkoncept, hvor synlighed og åbenhed er vægtet højt.  

Bygningen bryder med tidligere tiders statiske opfattelse af undervisningsbygningers fysiske rammer og er baseret på en høj grad af fleksibilitet og multifunktionalitet, som kan optage undervisningsmiljøets dynamik og stadige forandringer. Seminarrum og større undervisningsrum kan via møbleringen omdannes til gruppearbejdspladser, samtidig med at mindre rum kan sammenlægges ved fjernelse af sy­stem skillevægge.

1. præmie i projektkonkurrence. Opførelsesår 2005
Omfang: 2.200 m2
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Ingeniør: Rambøll
Landskabsarkitekt: Peter Sørensen

Copyright © 2022 | All rights reserved