menu
close

AARHUS
Mejlgade 7
8000 Aarhus C

AALBORG
Hasserisvej 165
9000 Aalborg

KØBENHAVN
Pakhus 48
Sundkaj 153, 1.tv.
2150 Nordhavn

TELEFONISK HENVENDELSE

Mandag-Torsdag 8.30-16.00
Fredag 8.30-15.30
+45 86 13 06 33

NYHEDER    PROJEKTER    TEGNESTUEN    KONTAKT    JOB

THORS BAKKE SUNDHEDSHUS OG ÆLDREBOLIGER

På Thor-bryggeriets gamle grund, centralt beliggende i Randers, opføres en samlet bebyggelse bestående af et sundhedscenter på 6.000 m2, 49 døgnbemandede ældreboliger med tilhørende serviceareal i alt 4.000 m2 og et tilhørende parkeringshus med 201 p-pladser fordelt på 2 etager. Bygningsstrukturen er tænkt som en sammenstilling af 3-fløjede karré-bygninger, der tilsammen giver en moderne fortolkning af en storkarré, der i dens indre åbenbarer en række af intime, halvoffentlige uderum og stiforbindelser med en grøn karakter. Mod den omkringliggende by giver åbninger af varierende bredde mellem teglvolumenerne adgang til disse uderum.

1. præmie i totalentreprisekonkurrence. Opførelsesår 2012
Omfang: 10.000 m2
Bygherre: Randers Kommune
Ingeniør: DAI Gruppen
Totalentreprenør: Hoffmann

Copyright © 2022 | All rights reserved