VÅBENHUS SKRYDSTRUP KIRKE

Tilbygningens hoved­idé er at etablere et nyt våbenhus i lette og transparente materialer, som fremstår i klar kontrast til den gamle kirke. Fremfor tilpasning ved lighed i form og materialevalg er der, i respekt for den gamle byg­ning, i stedet søgt en række sammenstillinger mellem nyt og gammelt, åbent og lukket samt let og tungt. 

Opførelsesår: 2000
Omfang: 16 m2
Bygherre: Skrydstrup Menighedsråd
Ingeniør: Alectia

1

2

3

4

5

6

Tilbage