NIMBUSPARKEN

Bebyggelsen, der består af 100 boliger samt liberalt erhverv, er udlagt omkring et gennemgående gadeforløb. De 2 boligstænger i 4 etager danner rammerne for en åben park, hvori der er placeret 7 punkthuse. Ved disponeringen udnyttes terrænet optimalt i henhold til forurening, og parkering udlægges i et centralt parkeringshus og under boligstængerne. Nimbusområdet afgrænses ligeledes af de to vinkelformede erhvervsbebyggelser, der på fornem måde løser en kompleks bygningssituation mellem ny bebyggelse og de eksisterende huse.

Projektkonkurrence: 2002
Omfang: 43.200 m2
Bygherre: JM Danmark
Ingeniør: Steensen & Varming

1

2

3

4

5

Tilbage