HELHEDSPLAN AALBORG UNIVERSITET

Udbygningsplanen for Aalborg Universitet er resultatet af en konkurrence afholdt i 2000. Successivt over en årrække skal universitetets bygningsmæssige karakter forstærkes, dette sker bl.a. ved at etablere identifikationspunkter og grønne rekreative arealer i bebyggelsen. Punktbebyggelser vil være med til at sammenbinde og fortætte universitetet, hvorved der skabes dynamiske mødesteder for universitetets studerende og ansatte.

Et ”arkitekturkoncept” er udformet for bebyggelsen, hvilket udgør grundlaget for de enkelte arkitektoniske elementer i udbygningen af universitetet.

1. præmie i projektkonkurrence 2000. Løbende realisering
Omfang: 130.000 m2
Bygherre: Bygningsstyrelsen
Ingeniør: Rambøll
Landskabsarkitekt: Peter Sørensen

1

2

3

4

Tilbage