SORØ AKADEMI

Science centret fremstår som en cirkulær bygning i 3 niveauer. Det solitære volumen ved søen er et fikspunkt, der naturligt indskriver sig i rækken af markante, enkeltstående bygninger i parkrummet. Bygningen har en enkel og stærk form, hvor den indre struktur møder facaden og gennembryder denne, således at der opnås visuel kontakt til det omgivende naturskønne miljø.

1. præmie i projektkonkurrence. Opførelsesår 2009
Omfang: 2.050 m2
Bygherre: Stiftelsen Sorø Akademi
Ingeniør: Henry Jensen A/S
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup

1

2

3

4

5

6

7

Tilbage