SØNDERLANDSSKOLEN

Sønderlandsskolen er en udbygning og pædagogisk opdatering af Sønderlandsskolen med 3 spor, musikskole, juniorklub og ny idrætshal. Den overordnede idé er at udnytte bygningerne til at skabe de bedst mulige udearealer for de daglige brugere i form af aktive tagflader. Bygningen vokser så at sige ud af terrænet og griber fat i de omgivende udearealer med trapper og ramper, som kulminerer i et rekreativt taglandskab hævet over byens tage. Efter skoletid omdannes torvet til et ”byens kulturhus”, der på en let og overskuelig måde kan adskilles fra de områder af skolen, som ikke benyttes til disse formål.
Projektet er udført i samarbejde med Søren Andersen Arkitekter, Holstebro.

1. præmie i projektkonkurrence 2013. Under opførelse
Omfang: Etape 1, 7.330 m2, Etape 2, 2.700 m2
Bygherre: Holstebro Kommune
Ingeniør: Rambøll
Landskabsarkitekt: WAD Landskab

1

2

3

4

5

6

7

8

Tilbage