NYHEDER PROJEKTER PROFIL BÆREDYGTIGHED KONTAKT JOB
    Dansk    English
NYHEDER
 

Sept. '14

Indvielse af ny tilbygning til Grenaa Gymnasium

Fredag d. 12. september blev indvielsen af den ny musik- og billedkunstfløj fejret med flot optræden af gymnasiets musiklinie og med fredagscafé for alle elever og indbudte gæster.

Den fritliggende bygning på ca. 600 m2 forbindes med det eksisterende gymnasium via en let overdækning og rummer nye undervisningsfaciliteter til musik og billedkunst/design.
Rummelige lokaler skaber tidssvarende rammer for de praktisk/musiske fag med adgang til mixerrum, øverum og projektområde samt udendørs læringsrum i form af delvist overdækkede gårdrum i forlængelse af bygningen.